Sağlık Köşesi

KIŞ AYLARINDA ÖKSÜRÜK

KIŞ AYLARINDA ÖKSÜRÜK


Kış aylarında çoğumuzun sıkça şikayet ettiği öksürük, solunum hastalıklarının da en sık görülen belirtilerinden biridir. 8 haftadan uzun süren öksürüğe kronik öksürük denmekte ve polikliniklere başvuranların yüzde 10-38 kadarını oluşturmaktadır.

 

Göğüs hastalıkları polikliniklerine başvurup, akciğer filmleri normal olan ve kronik öksürüğü olan hastalarda, ilk sorduğumuz şey sigara ve tansiyon ilacı kullanıp kullanmadığıdır. Daha sonraki aşamada bir akciğer filmi çektiririz. Film normal ve 8 haftadan fazla öksüren bir hastaysa  en sık rastlanan  üç öksürük nedeni; Üst havayolu öksürük sendromu, öksürükle seyreden astım ve gastroözofageal reflü hastalığıdır.

Kronik öksürüğe  neden olan hastalıkları sıralarsak;

  • Öksürükle seyreden astım,
  • Üst Havayolu Öksürük sendromu,
  • Reflü hastalığı,
  • Eosinofilik bronşit,
  • Enfeksiyon sonrası olan öksürük,
  • ACE inhibitörü içeren tansiyon ilacı kullanımına bağlı öksürük,
  • Uyku apne sendromu,
  • Psikolojik öksürük,
  • İdiyopatik (nedeni bulunamayan) öksürük. 

Öksürükle seyreden astım klasik astımdan biraz farklıdır. Bu hastalarda hırıltı olmaz ve solunum fonksiyon testleri normal bulunur. Bunlarda bronş aşırı duyarlılığını saptamak  tanı için önemlidir.Tedavisi klasik astım tedavisi gibidir.

Üst Havayolu Öksürük sendromu  ise allerjik yada allerjik olmayan rinitler, kronik rinosinüzitler ve nasal polipler gibi geniz akıntısı yapan hastalıkları kapsar. Özellikle kış aylarında daha sık rastlarız.
Astmatik olmayan eosinofilik bronşit,kronik  öksürüğün bir diğer nedenidir. Bu hastaların yüzde 44-52 kadarında mesleki tozlara maruz kalma öyküsü vardır (özellikle reçine sertleştirici,kaynak dumanı ve formaldehit). Bu hastaların balgam örneklerinde eosinofili saptanır.
   
Gördüğünüz gibi kış aylarında sıkça başımıza gelen ve tedavisi için geleneksel yöntemlerden ilaçlara kadar her yolu denediğimiz öksürük, 8 haftadan fazla sürerse kronik öksürük adını almaktadır. Çok değişik nedenlere bağlı gelişebilmektedir. Bu durumda bir uzmana muayene olmakta fayda vardır.